AR SHELVING PREKVAPUJE ZÁKAZNÍKOV A UŽÍVATEĽOV S NOVOU RADOU VIDEÍ

Posted in inovácie

Rok čo rok sme svedkami neustáleho rastu technológií. Je nevyhnutné, aby sme si boli vedomí digitálneho, sociálneho a technologického rozvoja. Musíme sa prispôsobiť aktuálnemu digitálnemu trendu a vytvárať populárne zákaznícky – priateľské užívateľské prostredie. Je kľúčové, aby sme vyvíjali nové online nástroje a tomu prispôsobili ponúkaný obsah. Žijeme v modernej technologickej ére.Náš nový rad videí […]

AR Shelving prechádza na nový typ police HDF

Posted in Corporativo, inovácie

AR Shelving prijalo dôležité strategické rozhodnutie vo výrobných procesoch pri kombinácii ocele a dreva v skupine produktov: STABIL / RIVET / STOCKER. Dodnes boli tieto produkty spájané s využívaním aglomerátnych drevených políc DTD. Nové artikle budú však využívať nové HDF (high density fiberboard) drevovláknité dosky s vysokou hustotou.  Ide o kvalitatívne vlastnosti, ktoré poskytujú nasledujúce vylepšenia v používaní produktu: […]