POUŽÍVANIE COOKIES

Naše webové stránky používajú súbory cookies, malé dátové súbory, ktoré sú vytvorené v počítači užívateľa a ktoré nám umož�?ujú získať nasledujúce informácie:

 • Dátum a čas kedy užívateľ naposledy navštívil naše stránky.
 • Bezpečnostné prvky, ktoré majú čo do činenia s kontrolným prístup do neverejných sekcií.

Užívatelia majú možnosť zabrániť vytváraniu cookies zvolením príslušnej voľby vo svojom internetovom prehliadači. Avšak naša spoločnosť nezodpovedá za prípadne nesprávne pracovanie stránky pri akejkoľvek deaktivácii cookies, ktorá zabra�?uje stránke pracovať správne.

TYPY COOKIES

Ak Používaš našu Internetovú stránku, táto používa štyri druhy cookies, ktoré môžu byť nastavené v Tvojom zariadení.

 • Nevyhnutné cookies
  Tieto cookies si nepamätajú Tvoj pohyb na našej internetovej stránke, lebo ho nekontrolujú, nezbierajú totiž informácie o Tebe, aby ťa mohli identifikovať. Aby mohli byť poskytnuté vlastnosti a služby na tejto internetovej stránke, sú tieto cookies nevyhnutné.
 • Výkonnostné cookies
  Výkonnostné cookies Nám pomáhajú pochopiť, ako používaš našu internetovú stránku. Napríklad môžeme vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám, a otestovať rôzne verzie internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepší online zážitok z nej.
  Niekedy môžu byť služby, ktoré využívame na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami s naším súhlasom. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako „web beacons“ alebo „tags“. Sú anonymné, a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Ťa identifikovali.
 • Cielené cookies
  Máme vzťahy so starostlivo vybranými a sledovanými subjektami (tretími stranami), ktoré tiež môžu nastavovať cookies počas Tvojho používania internetovej stránky. Účelom týchto cookies je „behaviorálna reklama“ (tiež známa ako „behaviorálne cielenie“ alebo „remarketing“), ktorá je prostriedkom, ako Ti ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to čo Ťa zaujíma. Hoci tieto cookies môžu sledovať Tvoje používanie internetovej stránky, nevedia, kto si. Bez týchto cookies by online reklama, ktorá Ti je zobrazovaná, bola menej relevantná voči Tebe a Tvojim záujmom.
 • Funkčné cookies
  Tieto cookies Nám umožňujú poskytovať Ti lepší zážitok z našej Internetovej stránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať Ťa.

COOKIES POUŽITÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE
Auditujeme typy cookies použité na našej webovej stránke, je však možné že služby (tretích strán), ktoré využívame môžu vykonávať zmeny v účele a názvoch. Okrem našich cookies môžeme využívať aj niektoré služby (tretích strán), ktoré si nastavujú vlastné cookies. Niektoré internetové stránky, predovšetkým sociálne siete menia svoje cookies pravidelne, a preto aj keď máme záujem Ti poskytovať vždy najaktuálnejšie informácie, nie vždy sme schopní odzrkadlovať všetky tieto zmeny v našich Cookie pravidlách.

SPRÁVA COOKIES

Je možné zablokovať a vymazať všetky cookies vo väčšine internetových prehliadačoch, prípadne blokovať či vymazať tie od tretích strán.
Mysli prosím, ale na to, ak by si tak chcel učiniť, že naša stránka nemusí fungovať tak, ako bolo cielené. Nebudeš mať prístup k mnohým informáciám a funkciám, ktoré ti môžu byť veľmi nápomocné.
Ak si cookies zablokoval a chceš ich povoliť, musíš tak učiniť v nastaveniach Tvojho internetového prehliadača.

Ak by si predsa len chcel blokovať určité cookies, môžeš si vybrať len blokovanie cookies tretích strán, ktoré Ti umožní to, aby naša webová stránka fungovala tak, ako bolo cielené.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Musím mať povolené cookies?
Áno, ak chceš naplno využívať našu internetovú stránku so všetkými jej funkcionalitami a vlastnosťami a mať príjemnú namieru online skúsenosť.

Ukladajú cookies moje osobné údaje?
Nie. Neukladajú. Informácie, ktoré Nám poskytneš, sú uložené v bezpečí a nie sú zhromažďované ani uložené v cookies. Cookies nemôžu získať prístup k Tvojmu zariadeniu, alebo si prečítať osobné údaje uložené v ňom. Naše cookies nemôžu nainštalovať nič škodlivé na Tvojom zariadení. V skutočnosti, obsah väčšiny cookies je náhodný reťazec čísel a písmen, ktoré slúžia iba ako identifikátor.

Ovplyvňujú cookies moje súkromie a ako používate moje údaje?
Zaväzujeme sa rešpektovať Tvoje súkromie a môžeš si byť istá/ý, že s Tvojimi údajmi (nielen osobnými) je po celý čas nakladané s maximálnou starostlivosťou. Podrobnosti o ochrane údajov nájdeš v časti Ochrana osobných údajov.

Môžem stále používať Internetovú stránku ak som blokoval všetky cookies?
Ak sa rozhodneš blokovať všetky cookies, naša internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo cielené, a nebudeš môcť využívať mnoho služieb, ktoré poskytuje. Ak si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka internetová stránka, budeš musieť povoliť cookies. Môžeš to urobiť v Tvojom prehliadači.