AR Shelving získal certifikáciu troch medzinárodných štandardov.

Posted in Kvalita

AR Shelving úspešne získal prostredníctvom Lloyds Certifikácie ocenenia Manažmentu environmentálneho systému (UNE-EN-ISO 14001), Kvality (UNE-EN-ISO 9001) and Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Standard OHSAS 18001). Minulý február AR Shelving získal certifikát v Manažmente environmentálneho systému UNE-EN-ISO 14001: 2004. Bol to jeden z našich cieľov v tohto roka: získať certifikáty troch medzinárodných štandardov. Dosiahli sme […]